Khassida PDF

jazbu mindum s.hamsatu

mawahibu mindum s.hamsa

muqadimat-amdah

mimiya

Aama chahiduu liya

Adiaabanii

Afdalu siyaar

Ahbabtu

Ahmadu Muhniyan

Ahonzu-Billaahi-Min-Maylii-ar

ajaabani khayru baaqin

Al baaqi

Al wirdul Maahusul Akmalu

Alaahu mujiibu liya

alal muntaqa

alam nachra

Alif Laam Miim

Aljannatul haajila

Allaahu Kun Fayakun

Aonzu bi kalli maati Laahi Taamaati

Aonzu bi Laahi mina chaytaanèe rajiim

Asbuna Laahu

Asiinu

Asiiru

Asmaa-ul Husnaa

Asmaou Ahli Badr Kiram

Asma’u Tahliili

Asma-ul-Husna-ar

Nuuru Daarayni 01

Nuuru Daarayni 02

Nuuru Daarayni 03

Nuuru Daarayni 04

Nuuru Daarayni 05

Nuuru Daarayni 06

Nuuru Daarayni 07